Witamy na stronie umożliwiającej wzięcie udziału w głosowaniu
na kandydatów do Młodzieżowego Sejmiku Województwa Mazowieckiego

Zasady głosowania:

  • Głosować mogą mieszkańcy województwa mazowieckiego, którzy w ostatnim dniu głosowania mają ukończone 13 lat i nie ukończyli 18 roku życia.
  • Każdy uprawniony mieszkaniec może oddać tylko jeden głos.
  • Aby prawidłowo oddać głos należy podać: imię i nazwisko, datę urodzenia, miejsce zamieszkania (powiat), numer telefonu.
  • W  celu weryfikacji oddania głosu na wskazany numer telefonu głosujący otrzyma SMS-em kod weryfikacyjny, który należy wpisać w kolejne pole.
  • Z jednego numeru telefonu można zagłosować tylko 1 raz.
  • Głosowanie na kandydatów trwa od 22 maja do 11 czerwca 2023 r.
  • Głosowanie na kandydatów odbywa się tylko w Okręgu nr 2. W pozostałych okręgach wyborczych, w których przeprowadzano rekrutację uzupełniającą (Okręg nr 5, 6) nie przeprowadza się głosowania - liczba kandydatów nie przekracza liczby mandatów w tych okręgach.

Krok 1 z 3: Uzupełnij dane

Krok 2 z 3: Wybór kandydatury

Krok 3 z 3: Zweryfikuj dane

Twój wybór:

Twój wybór:

Zdjęcie kandydata

Jeśli zakończyłeś wybór kandydatury, kliknij przycisk „Dalej“

Uwaga! System do głosowania zapisuje adresy IP osób biorących udział w głosowaniu.
Administrator reaguje na wszelkie próby łamania regulaminu głosowania.

* Pola obowiązkowe
Wpisz imię
Wpisz nazwisko
Wpisz datę urodzenia
Wybierz powiat

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Kto jest administratorem moich danych osobowych, które przekazałem/przekazałam popierając kandydata/kandydatkę lub oddając na niego/ na nią swój głos?
Administratorem danych osobowych, jest Województwo Mazowieckie. Nasze dane kontaktowe to: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie, ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa, tel. (22) 5979-100, email: urzad_marszalkowski@mazovia.pl, ePUAP: /umwm/esp. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym możesz skontaktować się pod adresem e-mail: iod@mazovia.pl.
Do czego potrzebne nam są Twoje dane osobowe?
Twoje dane są nam potrzebne żebyś mógł uczestniczyć w tworzeniu Młodzieżowego Sejmiku Województwa Mazowieckiego (czyli: MSWM), tj. mógł udzielić poparcia wybranemu przez Ciebie kandydatowi/kandydatce lub oddać na niego/ na nią głos w głosowaniu na radnego MSWM. 
Jaka jest podstawa prawna przetwarzania Twoich danych osobowych?
Będziemy przetwarzać twoje dane na podstawie przepisów pozwalających nam na utworzenie MSWM.  Robimy to w z związku z zadaniem realizowanym w interesie publicznym; 
Komu będziemy przekazywali Twoje dane osobowe?
Żebyśmy mogli sprawnie obsługiwać wybory do MSWM korzystamy ze wsparcia tzw. odbiorców danych. Takimi odbiorcami są:
1) MediaPark Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Władysława Trylińskiego 10, 10-683 Olsztyn;
2) home.pl S.A. z siedzibą przy ul. Zbożowej 4 w Szczecinie. 
Twoje dane mogą być także udostępnione podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa (np. przeprowadzającym kontrolę, policji i innym służbom) oraz podmiotom świadczącym obsługę administracyjno-organizacyjną Urzędu (pracownikom Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego obsługujący MSWM);
Jak długo będą przechowywane moje dane osobowe?
Twoje dane osobowe musimy przechowywać przez czas wskazanych przez przepisy prawa. Przechowujemy je przez 5 lat od czasu ich zebrania. Nie możemy ich usunąć, dopóki wskazany w przepisach czas nie minie.
Jakie prawa ci przysługują w związku z przetwarzaniem przez Województwo Mazowieckie Twoich danych osobowych?
Przysługuje Ci prawo żądania:
1) dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia , ograniczenia przetwarzania;
2) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, uzasadnionego Twoją szczególną sytuacją;
3) wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (szczegóły na stronie internetowej https://uodo.gov.pl). 
Czy podanie moich danych osobowych jest obowiązkowe?
Podanie danych jest niezbędne w celu wyrażenia poparcia lub oddania głosu na wybranego kandydata/kandydatkę na radnego/radną do MSWM. Niepodanie danych uniemożliwi poparcie kandydata lub wzięcie udziału w głosowaniu.
Zaznacz powyższą zgodę
Zaznacz powyższą zgodę
Podany PESEL jest nieprawidłowy
Na podane dane została wydana karta do głosowania.
Głos mogą oddać jedynie osoby, które mają ukończone 13 lat i nie ukończyły 18 roku życia w ostatnim dniu głosowania, czyli 11 czerwca 2023 r.
Głos mogą oddać jedynie osoby, które mają ukończone 13 lat i nie ukończyły 18 roku życia w ostatnim dniu głosowania, czyli 11 czerwca 2023 r.
Głosujesz bezpiecznie. Twoje dane są szyfrowane.

Głosowanie na kandydatów odbywa się tylko w Okręgu nr 2. W pozostałych okręgach wyborczych, w których przeprowadzano rekrutacje uzupełniającą (Okręg nr 5, 6) nie przeprowadza się głosowania - liczba kandydatów nie przekracza liczby mandatów w tych okręgach.

Okręg 2 - dzielnice m. st. Warszawy: Bemowo, Bielany, Ursus, Włochy, Wola, Żoliborz
Radny Młodzieżowego Sejmiku Województwa Mazowieckiego

Dawid Borkowski

XLI Liceum Ogólnokształcące im. Joachima Lelewela

Okręg 2

O mnie
Radna Młodzieżowego Sejmiku Województwa Mazowieckiego

Zuzanna Kosieradzka

IX Liceum Ogólnokształcące im. Klementyny Hoffmanowej

Okręg 2

O mnie
Radny Młodzieżowego Sejmiku Województwa Mazowieckiego

Adam Włodarczyk

Emiliana Konopczyńskiego

Okręg 2

O mnie

Brak kandydatur

Jeśli zakończyłeś wybór kandydatur, kliknij przycisk „Dalej“

Zatwierdź swój głos

Weryfikacja SMS pomaga chronić głosowanie przed naruszeniami regulaminu.
To proste, bezpieczne i całkowicie darmowe. Żadne opłaty nie zostaną naliczone!
Jedyne co musisz zrobić to potwierdzić swój głos kodem przesłanym przez SMS.

Bez obaw - użyjemy Twojego numeru wyłącznie do weryfikacji głosu.
Numer nie będzie pokazywany innym użytkownikom ani przekazywany żadnym firmom.

Podaj numer telefonu

Wprowadź polski numer telefonu

Pamiętaj! Możesz otrzymać tylko jeden kod na jeden numer telefonu komórkowego.

Wysłano kod SMS na numer:

Wpisz otrzymany kod z SMS

Wiadomość SMS z kodem otrzymasz w ciągu 3 minut.
W przypadku problemów z zasięgiem telefonu dostarczenie wiadomości SMS może się opóźnić. Pamiętaj! Dopóki nie użyjesz kodu z SMS, Twój numer telefonu oraz Dane osobowe nie zostaną zablokowane i możesz wysłać wiadomość SMS jeszcze raz.

Jeżeli problem się powtarza, Skontaktuj się z nami.

Poprzedni(a) kandydat
Następny(a) kandydat